Blog

Kirjakaupan asiakkuudenhallinta

Kirjakaupan on tärkeää huolehtia asiakkaistaan ja pitää yllä mahdollisimman monipuolisia asiakasrekistereitä. Tämä koskee etenkin verkossa toimivia verkkokirjakauppoja, jotka hallitsevat nykyisin entistä enemmän kirjakauppa-alaa monien perinteisten kirjakauppojen jouduttua sulkemaan ovensa! Kerromme tässä artikkelissa, miksi asiakkuudenhallinta eli crm on kirjakaupalle niin tärkeää ja kuinka kirjakauppa voi ottaa asiakkuudenhallinnan haltuun!

Mitä asiakkuudenhallinta tarkoittaa?

Asiakkuudenhallintaan viitataan usein lyhenteellä crm. Lyhenne tulee sanoista customer relationship management ja onnistunut crm onkin yksi kirjakaupan valttikorteista. Ammattimaisen crm-järjestelmän avulla kirjakauppa voi nimittäin nousta suoranaiseksi asiakas- ja kassamagneetiksi!

Miksi asiakkuudenhallinta on kirjakaupalle tärkeää?

Laadukas kirjakaupan asiakkuudenhallinta on tärkeää monesta syystä. Se auttaa kirjakauppaa huolehtimaan asiakkaistaan mahdollisimman hyvin, sillä sen avulla kirjaukauppa tuntee asiakkaansa tavallista paremmin. Se tietää, millaisesta kirjallisuudesta kukin asiakas on kiinnostunut ja millaisia markkinointisähköposteja kullekin asiakkaalle kannattaa lähettää. Jos esimerkiksi asiakas näyttää olevan erityisen kiinnostunut kauhukirjallisuudesta, kannattaa hänelle lähettää erityisesti tämän genren mainoksia.

Crm-järjestelmä nopeuttaa kirjakaupan asiakaspalvelua, sillä se kokoaa tiedot asiakkaista näppärästi yhteen paikkaan. Näin ne on nopea ottaa esille ja jo nopealla vilkaisulla asiakaspalvelija saa asiakkaasta tarvitsemansa tiedot. Kaiken lisäksi kirjakauppa pystyy huolehtimaan monista asiakkuuksien hallintaan liittyvistä tehtävistä täysin automaattisesti!

Crm-järjestelmän avulla kirjakauppa voi järjestää esimerkiksi erilaisia tyytyväisyyskyselyjä asiakkailleen. Ne auttavat kirjakauppiasta ymmärtämään asiakkaitaan entistä paremmin ja sitä kautta palvelemaan häntä entistä paremmin. Kun asiakas kokee saaneensa kirjakaupasta erityisen hyvää palvelua, jää hän tavallista todennäköisemmin kyseisen kirjakaupan vakioasiakkaaksi ja kertoo hyvistä kokemuksistaan myös eteenpäin. Näin kilpaillulla alalla kirjakaupalla ei yksinkertaisesti ole varaa huonoon asiakaspalveluun, sillä huonot kokemukset leviävät erityisen nopeasti, usein kuin valloilleen päässyt kulovalkea, ja pilaavat nopeasti kirjakaupan maineen. Pieni sijoitus hyvään crm-järjestelmään onkin yleensä erityisen kannattava sijoitus.

Mistä hyvä asiakkuudenhallintajärjestelmä kirjakaupalle?

Kirjakaupan kannattaa tutustua ihan ensimmäiseksi Lime Technologies -nimisen yrityksen asiakkuudenhallinta- eli crm-järjestelmiin! Lime Technologies on alan rautainen ammattilainen ja tarjoaa yrityksille räätälöityjä crm-järjestelmiä.

Mitä hyvä kirjakaupan asiakkuudenhallinta maksaa?

Myös limen crm-ratkaisujen hinnat heijastelevat asiakkaan tarpeita. Lime CRM maksaa edullisimmillaan 50 euroa kuukaudessa per käyttäjä. Tämän paketin edullisin kuukausihinta sisältää viisi käyttäjää ja maksaa 250 euroa. Paketti sopii käyttäjälle, joka haluaa esimerkiksi käsitellä kauppojaan, vaalia asiakassuhteitaan ja koota tärkeät asiakassuhteisiin liittyvät tiedot näppärästi yhteen ja samaan paikkaan. Limen Toimialaratkaisut-paketti maksaa myös edullisimmillaan 50 euroa per käyttäjä per kuukausi. Minimikäyttäjämäärä on tässäkin paketissa viisi käyttäjää. Tässä paketissa tarjotaan räätälöityjä ratkaisuja yrityksen toimialakohtaisiin crm-tarpeisiin. Paketti sisältää perusasioiden lisäksi tukea muun muassa kiinteistönvälitykseen ja konsultointiin. Voit kokeilla paketteja maksutta ja tutustua niihin lähemmin Limen omilla verkkosivuilla.

appdev